Català Català | Català Español | Català English | Català Deutsch
esraiguer.net informa de l’actualitat en tema de residus mitjançant articles sobre residus.
 


esraiguer.net porta a terme una elecció de notícies ambientals procedents dels principals mitjans de premsa escrita de les Illes Balears.
 


esraiguer.net elabora trimestralment un butlletí electrònic que divulga a través de correu electrònic a tots els usuaris interessats.
 


esraiguer.net facilitarà als seus usuaris el Butlletí de Gestió de residus realitzat per la Conselleria de Medi Ambient.
 
Ajuntament d'AlaróAjuntament de BinissalemAjuntament de BúgerAjuntament de CampanetAjuntament de ConsellAjuntament de LlosetaAjuntament de Mancor de la VallAjuntament de Santa MariaAjuntament de Selva
Mancomunitat des Raiguer | Escola Graduada 13, 07350 Binissalem
Tel: 971 870 409 Fax: 971 870 392 | mediambient@mancomunitatdesraiguer.net